Baanonderhoud in eigen beheer

werk in uitvoeringPer 1 augustus is het dagelijks onderhoud in handen van de vereniging zelf gekomen. Dit geldt voor alle tennisverenigingen in de stad. Deze eerste stap op weg naar volledige verzelfstandiging (uiteindelijk eigendomsoverdracht van het park aan de vereniging) werd door B&W eind juni goedgekeurd en gaat gepaard met een flinke korting op de huurprijzen.

Per baan gaan we nu € 2.200,00 minder huur betalen. Voor onze vereniging betekent dit daarom een korting van € 15.400,00 op jaarbasis. Wel moeten we om het onderhoud op een goede manier te doen een behoorlijke investering doen. Op het park is in de hoek bij baan 1 bijvoorbeeld een blauwe container geplaatst om de onderhoudsspullen in op te slaan. Nodig zijn verder een kleine tractor, bezems, zandvoorraad, bladblazer en andere kleine benodigdheden, alles bij elkaar een kleine € 10.000,00.

Al vrij snel was er een onderhoudsgroep gevormd, genaamd “Onderhoud Tennispark” en de contactpersoon hiervoor is Henny Appelhof.
Deze mannen verdelen onderling de taken en doen de planning. Als er vragen, opmerkingen of complimenten zijn over het onderhoud kunnen deze gesteld worden aan Henny Appelhof (e-mail: H.appelhof@onsneteindhoven.nl). Als je het leuk vind aan te sluiten bij deze onderhoudsgroep, dan kun je je ook bij Henny melden.

De Doornakkers